menu

Donaties 

De Initiatiefgroep Onderzoek Levenskrachten en Vormkrachten is aangesloten bij de IONA Stichting.

De komende jaren zal de initiatiefgroep werken aan vergroting van de bekendheid van de methode van Dorian Schmidt, de training van begeleiders van oefengroepen, de ontwikkeling van de werkwijze (onderzoeksmethode en oefeningen), de stimulering van de toepassing van het onderzoek van levenskrachten en vormkrachten in werkgebieden, contacten met academici en vertaling van het boek van Dorian Schmidt.

Donaties maken dit werk mogelijk. Bijdragen zijn welkom op IBAN NL90 INGB 0001 4274 04 ten name van IONA Stichting te Amsterdam onder vermelding van fondscode 2461. Op de website van de IONA Stichting vindt u informatie over de fiscale aspecten van schenkingen.