menu

Donaties 

De Initiatiefgroep Onderzoek Levenskrachten en Vormkrachten is verbonden met de Antroposofische Vereniging In Nederland. (AVIN)

De komende jaren zal de initiatiefgroep werken aan vergroting van de bekendheid van de methode van Dorian Schmidt, de training van begeleiders van oefengroepen, de ontwikkeling van de werkwijze (onderzoeksmethode en oefeningen), de stimulering van de toepassing van het onderzoek van levenskrachten en vormkrachten in werkgebieden en contacten met academici.

Donaties maken dit werk mogelijk. Bijdragen zijn welkom op NL28TRIO0212175297 ten name van de Antroposofische Vereniging In Nederland onder vermelding van fondscode 2461.