menu

Cursus BD preparaten 2015 

Deze cursus is bedoeld voor zowel professionele boeren/tuinders als hobby tuinders die wat meer willen weten en ervaren van de preparaten en over het hoe en wat van het maken van preparaten.

De cursus vindt plaats op 5 zaterdagen verspreid over een jaar en behandelt elke zaterdag een ander thema:

  • 1e zaterdag, voorjaar: het koemestpreparaat.
  • 2e zaterdag, begin zomer: het kiezelpreparaat.
  • 3e zaterdag, nazomer: de compostpreparaten.
  • 4e zaterdag, begin herfst: deelname aan de preparatendag op een bd bedrijf. Na een inhoudelijke opmaat worden er gezamenlijk preparaten gemaakt en ingegraven.
  • 5e zaterdag, voorjaar (van het daaropvolgende jaar): deelname aan de preparatendag op een bd bedrijf. Na een inhoudelijke opmaat worden de preparaten gezamenlijk uitgegraven. Het kiezelpreparaat wordt ingegraven. Deelnemers krijgen een set preparaten mee.

De cursus wordt gegeven op de volgende plaatsen en data:

Den Haag: de zaterdagen 25 april 2015, 11 juli 2015, 5 september 2015 en twee nader te bepalen data in najaar en daaropvolgend voorjaar. Cursusgever: Frans Romeijn.

De cursus in Den Haag vindt gedeeltelijk plaats in de cursusruimte in de stad en gedeeltelijk in de volkstuin van Frans.

Esbeek: de zaterdagen 16 mei 2015, 4 juli 2015, 29 augustus 2015 en twee nader te bepalen data in najaar en daaropvolgend voorjaar. Cursusgever: Frans Romeijn.

De cursus in Esbeek vindt plaats op biologisch-dynamisch zaadteeltbedrijf ‘De Groenen Hof’.

We beginnen met een korte inleiding over de achtergronden en werking van de preparaten. Daarna gaan we de preparaten roeren en uitbrengen over de tuin, respectievelijk uitbrengen in de composthoop. Vervolgens doen we oefeningen in het zelf waarnemen van de krachtwerkingen die van de preparaten uitgaan.

Bij het waarnemen van de etherische krachten, de levenskrachten, werken we vanuit de methode die door Dorian Schmidt is ontwikkeld.

Zie voor meer informatie hierover ook: www.stichtingspeelruimte.nl