menu

Biologisch-dynamische landbouw 

De biologische-dynamische landbouw is de oudste biologische landbouwmethode. In 1924 is door Rudolf Steiner, de grondlegger van de antroposofie, de zogenaamde ‘Landbouwcursus’ gegeven aan een groep boeren en grootgrondbezitters. Meteen werden een groot aantal inzichten en aanbevelingen uit de cursus in de praktijk toegepast. Het doel is om de bodem zo goed mogelijk te verzorgen. Indien deze basis goed van kwaliteit is, zullen ook de gewassen die daar op groeien de mens waarlijk kunnen voeden.

Een ander inzicht is dat het bedrijf zo compleet mogelijk moet zijn, met kringlopen en de aankoop van voer, mest en uitgangsmateriaal tot een minimum te beperken. Hoe gemengder het bedrijf hoe meer mogelijkheden om het echt gezond te maken. Ook de interactie met de omgeving dient zo mogelijk verzorgd te worden, d.w.z. in en om het bedrijf zijn hagen, bomen, poelen, etc. van belang om een uitgebalanceerde samenhang te krijgen. In de loop van de jaren ontstaat er dan een bedrijfsindividualiteit, een samenhangend organisme met een eigen karakter.

Tot hier is het verhaal nog ecologisch van aard. Het verhaal in de biologisch-dynamische landbouw gaat verder; zo zijn de zogenaamde preparaten (zie elders op de website) van eminent belang voor de ontwikkeling van de bodemvruchtbaarheid, maar ook om de eigenheid van het bedrijf te ondersteunen en er als het ware een omhulling aan te geven.

Biologisch-dynamische landbouw heeft als uitgangspunt dat alles op aarde een manifestatie is van en verbonden is met een (gelaagde) geestelijke realiteit. Zo ook de aarde zelf. Het is de overtuiging dat niet vanuit het lagere het hogere kan ontstaan, maar omgekeerd. De schepping is niet een eenmalig gebeuren, maar een langdurig evolutionair proces dat zich nu nog steeds voortzet. In die zin is de mens medeschepper geworden van de aardse realiteiten. In de landbouw in de meest letterlijke zin.

Lijkt in de fysieke wereld alles naast elkaar te staan, in de levende wereld is alles met alles verbonden, is één geheel. Dat is dan op meerdere niveaus voor te stellen, tot en met de sterren en planeten aan toe. Voor de boer of tuinder is het de uitdaging om hier een levende verbinding mee te verkrijgen en er naar te handelen.