menu

Missie 

Onze missie is om boeren en tuinders opnieuw in de rol te plaatsen die zij duizenden jaren vervuld hebben. Niet uit nostalgie, maar omwille van de toekomst. Daartoe moeten op vele plaatsen de zaadvaste rassen weer op de akkers geteeld worden.

In een omgeving die op verschillende manieren belastend is voor de mens, is een goede voeding meer dan ooit van levensbelang. Zaadvaste rassen hebben dat in zich. Veruit de beste optie om dit te verwezenlijken is dat de boeren en tuinders voor hun eigen zaaizaad zorgen.

Echter de hiertoe vereiste infrastructuur van kennis, praktische inrichting en vaardigheden zijn in verregaande mate verdwenen. Voorlopig zal de tweede beste optie aan de orde zijn: zaaizaad ter beschikking stellen dat in soortgelijke omstandigheden -in een agrarische setting, onder biologisch-dynamische teeltomstandigheden- is geselecteerd, in stand gehouden en vermeerderd.

De Beersche Hoeve is onderdeel van een netwerk van biologisch-dynamische bedrijven die zich op deze toekomstontwikkeling toegelegd hebben. Het netwerk is begonnen onder de naam Initiativkreis 25 jaar geleden in Duitsland. Daaruit hebben zich twee organisaties gevormd: Bingenheimer Saatgut AG als handelsorganisatie en Kultursaat e.V. als vereniging voor veredeling van groentegewassen en fundamenteel onderzoek naar nieuwe plantaardige veredelingstechnieken.