menu

Links 

(Biologisch-dynamische) landbouw algemeen
 • www.agrilinks.org
  Hier is het eindrapport te vinden getiteld: Agriculture at a crossroads. Een uniek onderzoek naar oorzaken en oplossingen van het wereldvoedselvraagtsuk. In opdracht van de Wereldbank en de FAO uitgevoerd.
 • www.weltagrarbericht.de
  Idem, maar dan in een Duitstalige samenvatting.
 • www.bdvereniging.nl
  Vereniging voor biologisch dynamische landbouw in Nederland
 • www.stichtingdemeter.nl
  Is houder van het keurmerk Demeter
 • www.stichtinggrondbeheer.nl
  Stichting Grondbeheer is een onafhankelijke Stichting, die met schenkgelden landbouwgronden aankoopt en tegen rechtvaardige prijzen verpacht aan Demeter boeren en tuinders.
 • www.odin.nl
  De supermarkt met idealen
Zaadteeltinitiatieven
Organisaties die zich inzetten voor behoud van rassendiversiteit en oude rassen