menu

Links 

(Biologisch-dynamische) landbouw algemeen
 • www.odin.nl
  Foodcoop met idealen

 • www.agrilinks.org
  Hier is het eindrapport te vinden getiteld: Agriculture at a crossroads. Een uniek onderzoek naar oorzaken en oplossingen van het wereldvoedselvraagtsuk. In opdracht van de Wereldbank en de FAO uitgevoerd.
 • www.weltagrarbericht.de
  Idem, maar dan in een Duitstalige samenvatting.
 • www.bdvereniging.nl
  Vereniging voor biologisch dynamische landbouw in Nederland
 • www.stichtingdemeter.nl
  Is houder van het keurmerk Demeter
 • www.stichtinggrondbeheer.nl
  Stichting Grondbeheer is een onafhankelijke Stichting, die met schenkgelden landbouwgronden aankoopt en tegen rechtvaardige prijzen verpacht aan Demeter boeren en tuinders.
Zaadteeltinitiatieven
Organisaties die zich inzetten voor behoud van rassendiversiteit en oude rassen