menu

Presentaties 

In de maanden november tot en met maart kunt u René vragen een voordracht, workshop of les te geven over onderwerpen zoals zaadteelt, plantkunde, rasontwikkeling, bd landbouw, wereldvoedselvraagstuk, enz.

De kosten daarvan bepalen we in overleg.

Voordrachten

Voordrachten kunnen indien gewenst worden begeleid met beeldmateriaal via powerpoint­presentatie.

Workshops

Wanneer meer activiteit en interactie met deelnemers wenselijk is, kan een bijeenkomst worden verlevendigd met vergelijkings- en smaakproeven van bijvoorbeeld wortelen.

Lessen

Zowel theorielessen aan scholen als wel praktijklessen op het veld zijn mogelijk met bijvoorbeeld waarnemingsoefeningen aan planten.

Rondleidingen

In het groeiseizoen zijn ontvangst met rondleiding voor groepen mogelijk op ons bedrijf. Kosten hiervan bepalen we in overleg.

Voor sommige groepen is het leuk om met gesloten beurs te werken: in ruil voor een inhoudelijke inleiding plus rondleiding door René werkt de groep een dagdeel mee op het bedrijf.