menu

Visie 

Planten zijn levende wezens die actief interacteren met hun omgeving. Cultuurplanten zijn in de loop der duizenden jaren door de mensen ‘getemd’. Dit uit zich bijvoorbeeld in het vruchtvormingsprincipe; een soort stuwing die zich bij wilde planten nooit in die mate voordoet.

Deze vruchtvorming uit zich niet alleen in de vorm (vergelijk wilde wortel met een cultuurwortel) maar ook in smaak, kleur en specifieke voedingskwaliteit.

De mens is in staat om op iedere plek waar hij (agri)cultuur schept, planten te kweken die voorgenoemde kwaliteiten bezitten én die aangepast zijn aan de specifieke teeltomstandigheden.

Tevens is de boer of tuinder gevraagd om een plant-aardige omgeving te scheppen. Ons inziens is de biologisch-dynamische landbouw een concreet voorbeeld van dit streven. Beide samen; plant en omgeving maken de plant tot een volwaardig voedingsmiddel.