menu

Project Zaad vast & zeker 

Zaadvaste rassen voor smaak en duurzaamheid

De Beersche Hoeve werkt aan de verdere ontwikkeling van zaadvaste rassen voor professionele teelt van voornamelijk consumptiegewassen. Dit wordt gedaan middels biologische veredeling, dus onder biologische teeltomstandigheden, middels de klassieke manier van veredelen; door kruisen en selecteren. Biologische veredeling betekent ook het werken zonder patenten. Bij een zaadvast ras levert de volgende generatie vrijwel dezelfde eigenschappen als de ouders.

De voorplantingscyclus kan dus eindeloos worden voortgezet. Als nadeel van zaadvaste rassen wordt enerzijds productie en anderszijds heterogeniteit gezien. Echter, we zien ook voordelen: aanpassingsmogelijkheden aan klimaatverandering en een mogelijke betere robuustheid.

Daarnaast zijn voor ons de volgende aspecten ook belangrijk: ethische overwegingen, voedingskwaliteit, smaak en verbreding van biodiversiteit. Samengevat: De Beersche Hoeve ziet (weer) een toekomst voor zaadvaste rassen en werkt hieraan met een teeltwijze die aansluiting zoekt bij een extensiverende landbouw (met lagere externe inputs, consumentenwensen en risicoreductie in het kader van klimaatadaptie. Omdat smaak uiteindelijk doorslaggevend is, is dat een belangrijk selectiecriterium.

Het project Zaad vast en Zeker loopt van november 2019 t/m oktober 2022

Infoblad-1-biologische-veredeling.pdf

Infoblad-2-zaadvaste-veredeling.pdf

Infoblad-3-Protocol-smaakproeven.pdf

Infoblad-4-Relatie-opbrengst-smaak-voedingskwaliteit.pdf

Infoblad-5-Indirecte-selectie-voor-smaak-en-voedingskwaliteit.pdf

Infoblad-6-selectie-voor-klimaatrobuustheid.pdf

Infoblad-7-financieringsmodellen-voor-veredeling-biologische-zaadvaste-rassen.pdf