menu

Articles 

In Dutch

In deze Duitse tv-documentaire ’Die Saatgut Retter’(uitgezonden maart 2014 op ’Arte’), komt Bingenheimer Saatgut, waaraan wij leveren, uitgebreid in beeld. (German documentary)


Zaaigoed, een grote zorg

Lezing door René Groenen voor de biologisch-dynamische imkers , maart 2013

(Ook uitgegeven in boekvorm, zie www.bdimkers.nl)

zaaigoed een grote zorg.pdf


Over de Groenen Hof

Uit Dynamisch Perspectief, herfst 2012, geschreven door Andries Palmboom

de-groenen-hof.pdf


Over hybride rassen

Uit Dynamisch Perspectief, maart 2009, geschreven door René Groenen

hybrides.pdf


Het belang van fijn malen van kiezel

Dit artikel van Malcolm Gardner verscheen in de winter 2002/2003 in ’Biodynamics’, het tijdschrift van de Amerikaanse vereniging voor Biologisch-Dynamische Land en Tuinbouw (nr.243/2-244).

Malcolm Gardner is bekend als tekstbezorger en vertaler van de Landbouwcursus die Rudolf Steiner in 1924 gaf (Spritual Foundations for the Renewel of Agricukture, 1993, Kimberton, USA). De tekst levert een bijdrage aan het gesprek over de betekenis van de preparaten en aan de verdieping van het inzicht daarin. Willem Bonger ontmoette de schrijver tijdens landbouwconferenties in Dornach, bij bijeenkomsten van de internationale preparatenkring. hij heeft het artikel met toestemming van de schrijver vertaald.

article malcolm gardner.pdf